Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Tasima Fashion Group s.r.o., se sídlem Hradišťská 83, 68603 Staré Město, IČ 04196783, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, Dodací adresa, Email, IP adresa zákazníka, Jméno, Příjmení, Telefon, po dobu trvání záruční doby a následně 1 rok. Tyto údaje zpracováváme za účelem prodeje zboží. Tyto údaje dále předáváme subjektům Gthink media, účetní, Česká pošta, DPD, Pošta bez hranic. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, Dodací adresa, Email, IP adresa zákazníka, Jméno, Příjmení, Telefon, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem vystavení daňového dokladu (faktury). Tyto údaje dále předáváme subjektům Gthink media, účetní, Česká pošta, DPD, Pošta bez hranic.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@solier.cz nebo na sídlo naší společnosti: Tasima Fashion Group s.r.o., Hradišťská 83, 68603 Staré Město.